โครงสร้างเต้านม
มาทำความรู้จักกับเต้านมของคุณกันเถอะ !!!
 
#  ใครว่าเต้านมต้องมีแค่สอง  /  แล้วทำไมหัวนมบอด  ?

          เต้านมของคนเรานั้น เริ่มมีการพัฒนามาตั้งแต่ในครรภ์มารดาตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้ 5-6 สัปดาห์ สามารถกระจายตัวอยู่ตามแนวที่เรียกว่า “ แนวเส้นของเต้านม “( milk line) ซึ่งอยู่ในแนวรักแร้เรื่อยลงมาจนถึงขาหนีบ เต้านมส่วนมากจะฝ่อไปจนเหลือเพียง 2 จุดที่บริเวณหน้าอก ในรายที่ไม่เกิดการฝ่อตัวจะเกิดเต้านมเกิน( Accessory breast) หรือมีหัวนมเกิน (Accessory nipple) ตามแนวดังกล่าวได้ เห็นเหมือนเป็นก้อนไขมัน หรือจุดเล็กๆของหัวนมได้ เต้านมเกินพบมากที่สุดที่บริเวณรักแร้  (อาจมีอาการตึงคัดตามรอบเดือนที่บริเวณรักแร้ เหมือนตึงคัดเต้านม บางคนใส่เสื้อเกาะอกแล้วเป็นเนื้อนูนออกมาที่รักแร้) ส่วนหัวนมเกินพบมากที่ใต้ต่อฐานของเต้านม (บางท่านเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไฝ) ส่วนการฝ่อไปเลย ไม่มีเต้านมมาแต่กำเนิด เรียกว่า Amastia พบน้อยมาก
         ต่อมน้ำนม มีประมาณ 15-20 ต่อม กระจายไปทั่วทั้งเต้านม ปกติจะมารวมกันแล้วเปิดออกในตำแหน่งของหัวนม ซึ่งตอนแรกเกิดก็จะพบว่ามีการนูนขึ้นมาแล้ว ปัญหาการเกิดหัวนมบอด (Inverted nipple) พบได้ 2-4% เกิดจาการที่ท่อน้ำนมส่วนปลายหดสั้น ไม่เจริญเพียงพอ

# รู้ไหมเต้านมประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ?  / ทำไมหน้าอกถึงหย่อนได้ ?
 
          จากภาพ  เต้านมจะประกอบไปด้วย ต่อมน้ำนม 15-20 กลุ่ม ซึ่งจะมีท่อมาเปิดร่วมกันที่บริเวณท่อน้ำนมหลัก (Lactiferrous duct) ใต้ต่อตำแหน่งของหัวนม    
 
        เนื้อเต้านมจะมีเนื้อไขมันแทรกในปริมาณที่มากที่สุด และมีระบบเส้นเลือดและระบบน้ำเหลืองมาก
        เนื้อเต้านมจะมีปริมาณมากที่ตรงกลางเต้านมและด้านบน  จึงเป็นบริเวณที่มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้สูงสุด

       จะมีเส้นใยเล็กๆ แทรกตัวอยู่ภายในเนื้อเต้านม ช่วยพยุงเนื้อเต้านมให้อยู่ทรง เรียกว่า Cooper’s Ligament ซึ่งจะช่วยพยุงและทำให้เต้านมเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติ การหย่อนของเส้นใยเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีน้ำหนักตัวเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรุนแรง การตั้งครรภ์ และอายุมากขึ้น ก็จะเกิดการหย่อนตัวของหน้าอกที่เรียกว่า Breast Ptosis ซึ่งสามารถปรับแต่งแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัด

#  ระบบเล้นเลือดที่มาเลี้ยงเต้านม  มีความสำคัญในการผ่าตัดมาก
 
        จะเห็นได้ว่าระบบเส้นเลือดมีความสลับซับซ้อนมาก ทั้งระบบเส้นเลิอดแดงและเส้นเลือดดำศัลยแพทย์  ที่ทำการผ่าตัดเต้านมต้องมีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี เพราะอาจเกิดการตายของเนื้อเต้านมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การผ่าตัดยกกระชับเต้านม ซึ่งหากเกิดการตายของหัวนม ถือเป็นผลแทรกซ้อนที่รุนแรง

# ระบบประสาท  / ทำไมหัวนมชา หลังผ่าตัด?
 
     เส้นประสาทที่สำคัญคือ แขนงของเส้นประสาทชายโครงที่ 2 - 6  โดยแขนงที่สอง จะแยกบางส่วนออกไปเลี้ยงผิวหนังที่ท้องแขนและบริเวณรักแร้ บางครั้งอาจเกิดการชาได้จากการผ่าตัด สำหรับเส้นที่ศัลยแพทย์ต้องให้ความระมัดระวังมากที่สุดคือ แขนงที่ 4  ซึ่งจะมาเลี้ยงหัวนมและปานนม (พบมากถึง93%) การชาของหัวนมและปานนมโดยส่วนมากเกิดจากการยืดตัวของเส้นประสาท ซึ่งมักเป็นอาการชั่วคราว จะค่อยๆกลับมาปกติใน 2 เดือน ถึง 1 ปี  บางครั้งมีอาการเจ็บเล็กน้อยที่หัวนมนำมาก่อนในช่วงเส้นประสาทฟื้นตัวได้
 
 
 

Copyright 2012-2017 All right reserved. www.breastgossip.net แหล่งรวบรวมประสบการณ์จริงการผ่าตัดเสริมหน้าอก พูดคุยกับนักกายภาพบำบัด แก้ไขปัญหาคาใจเรื่องเต้านม และทุกเรื่องนมๆ
Engine by MAKEWEBEASY